כנס שיתוף הציבור בתוכנית המתאר לבנימינה-גבעת עדה - LIVE BLOGGING

לשוניות ראשיות

LIVE-BLOGGING מכנס שיתוף הציבור - מוזמנים לעקוב
ועוד יותר - להגיע ולהשתתף עוד עכשיו - כנראה נישאר כאן עד 22:30. אולם אשכול פיס בתיכון אורט.

דברי ברכה
מצגת חלופות התכנון שנשלחה אליכם.

אנחנו סבורים שמבחינתכם - ככל שנחזיק מעמד בשו"ת - תקבלו כמה שיותר את היריעה הרחבה של החלופות. זה תלוי בכם. ככל שנמשוך בשו"ת - אז שנהיה במושבים זה יהיה בעומק של העומק. אבל אם נראה שלא מצליחים להחזיק את כל האנשים בפאנל -נעבור מהר אבל זה יהיה חבל.

אנחנו למדנו את החומר ובאנו מוכנים.

היו קבוצות מיקוד
שיתוף ציבור
סקר גדול
היום שקילת חלופות
אח"כ גיבוש חלופה נבחרת
ובסוף עוד משהו.

פינקי

הבטחתי שיתוף ציבור. מבין שיש הרבה דעות וחשוב לי לשמוע את הציבור בדברים שאנחנו עושים. וגם הייתה לנו בעיה עם חלופה אחת שהציבור פנה - והיום היא תוצג במתכונת מסודרת. תזכרו שבסוף הנושאים העיקריים -
גודל היישוב בעוד 20 שנה וגם בשנים הקרובות. ולהערך לזה.
לאן אנחנו גדלים - לאילו כיוונים? מאוד מרכזי
מנופי הצמיחה - כדי שנצליח לחיות צריכים לייצר מנופי צמיחה כדי שנצליח לתת שירותים כמועצה
חקלאות
תחבורה - במשך שנים הוזנח ביישובים ובמרחב כולו. וזו ההזדמנות שלנו לעשות את הבחירה ולהוליך למקומות הנכונים.

דורית והצוות מאפשרים לנו להפגש עם כל מיני כיוונים כדי שנוכל להכיל את רעיונותיהם.

זה ארוך ועשוי להיות מתיש. כדי להיות פרודוקטיבי ופורה - להיות סובלניים ולהבין שכולם רוצים לעשות את הכי טוב ולכבד את האחרים.

דורית שפינט - מרכזת תוכנית המתאר

הכוונה היא להבין את הדעות שלכם על התוכניות שהכנו.

החזון -
* איכויות של בקעת הנדיב
* הון אנושי - חברה עשירה בתודעה והבנה ומעורבות - זה לא סיטואציה מובנת מאליה
* זהות ייחודית של כל מושבה

קיבולת אוכלוסיה -

קיים 3830+10470= 14,300 תושבים
ריאלי מאושר 5300+16100 = 21400
תוספת מתממ 6 מאושר פוטנציאלי 665+6400 = 7300
כלומר ריאלי +תממ6 = 21400+7300 = 28700 תושבים

תחבורה

כדי להאיץ את קוי הרכבת, אין מקום להוסיף עוד מסילות בבנימינה ולכן משרד התחבורה החליט כבר להעביר את הרכבת מערבית לבנימינה בצמוד לכביש 4. זה מחוץ לסמכות של תוכנית המתאר הזו אבל כולנו מסכימים שזה טוב לבנימינה.

האם הדרך האיזורית שחוצה את בנימינה צריכה להישאר כאן או לצאת? יש צפי לפחות צפיפות בלי הרכבת.

האם דרך יפו תביא יותר תועלת או נזק?

איך היישוב יתנהל תחבורתית עד שהרכבת תצא? כמה גשרים מעליה? כמה חיבורים לבנימינה מכביש 4?

לאן נכון לפתח?

מאיזה צד של בנימינה/גבעת עדה לפתח את הבנייה הנוספת המאושרת?

כלכלה

חו כרמל - 51.7 מר'/לנפש שטחי תעסוקה
מנשה 44
חדרה 22.9
אור עקיבע 12.7
זכרון 7
בנימינה 5.3
גבעת עדה 0.7

בממוצע רשויות עד 20,000 תושבים - הגרעון השוטף של בנימינה 128 שח לנפש בשנה (נכון ל2013) כאשר ההמוצע אשכול 7-10 הוא גרעון שוטף 73 שח לתושב.
גרעון מצטבר בממוצע 761 מול 1400 בבנימינה גבעת עדה.

יש שטחים מסחרי.
בגבעת עדה יש 22,000 שטח מסחר צבוע סגול אבל 0% ממומש.
רכבת 60000 מר ממומש 50%
כרמל 384000 מוממש 4.8%
מממוצע 10.4% ממומש.
והשאלה - למה ככ מעט ממומש?
התוצאה ברורה - המועצה מתקשה לתת שירותים ברמה סבירה.

לכן היעד המינימלי לשנת 2035 לשטחים מניבים - 10 מר לתושב. כלומר הכפלה של הקיים.
ויעד גבוה - כ15 מר לתושב.

מרחב ציבורי

אורח חיים כפרי עירוני בסביבה חקלאית
יחידות קהילתיות
חיזוק זהות נפרדת לכל מושבה
שירותי חינוך ברמה גבוהה
שילוב מוסדות חינוך קהילה תרבות ופנאי כ"מקום" למפגש בין קהילות.

נוף

שימור ערכי נוף וטבע
מערך שטחים ירוקים כמרכיב בזהות
שבילים ושבילי אופניים - רשת צירים איכותית ובטחותית. כדי לייצר ממשק עם השטח הפתוח.
שימור נחלים ומעטפת ירוקה כאמצעי מקשר בין היישובים.

חקלאות

מטרה - לתת פתרון למבני המשק. לכל משק חקלאי פעיל צריך למצא פתרון למבני משק. שלכל משק חלקאי יהיה מבנה משק אחד.
נדרש להבין את נושא הבעלות והמיקום של המשקים. וליצור רובד שיתן פתרון מיטבי לכל משק ומשק.
3 תרחישים:
פיתוח צמוד דופן - צמוד לדופן המושב
פיתוח בשטח חקלאי כדי להתרחק בכוונה מהשטח הבנוי
ריכוז באיזורים מוגדרים

תיירות

נושא עקרוני.
4 איזורים -
מכלול צפוני טבע ספורט גסטרונומיה יין
מכלול לב המושבה בנימינה - היסטוריה אומנות טיפולים ורפואה
מכלול דרום מערבי - חקלאות ועולם החי
מכלול מזרח-גבעת עדה - ספורט ונופש בחיק הטבע

האם יש מקום לכל המכלולים או מכלול אחד מוביל והשאר פחות אינטנסיביים?

החלופות

מתוארות את שתי המושבות. אפשר לשבץ מרכיבים מכל אחת מהחלופות.
בגלל נושא הסטת הרכבת - הצגנו גם לפני הסטת הרכבת וגם לאחריה.

***חלופה 1 - חיזוק המבנה הקיים
דרך 652 תוואי הקיים, סלילת דרך יפו
שבילי אופניים על 653
תחומי פיתוח לפי תממ 6 - ממזרח לבנימינה ומערב לאזהת רכבת
בגבעת עדה על יער האלונים
תושבים - 21400 + תוספת 62000 ומגיע ל27000.

**בבנימינה - לפני הרכבת
כניסה מצ. בנימינה ובורג
חיזוק אזהת רכבת בתעסוקה נקיה
תיירות מדרום לדרך הבורג
652 ממשיך בדרך היישוב
אזהת כרמל תיירות ותעשיה

**אחרי שהרכבת יוצאת
המשך פיתוח ממערב לרחוב הגדנע כמעט עד כביש 4
מתחם הרכבת הופך לפארק
חיבור נוסף לכביש 4 בצומת אורות במקום הבורג'
היישוב ממשיך להיות חשוף לבקעת הנדיב בלי חיץ של כביש חדש ממזרח.

**גבעת עדה
משמרת וממשיכה את המבנה המפוצל של גבעת עדה עם מרחב חקלאי לאורך נ.עדה
המנעות מפיתוח משטחים ברגישות נופית גבוהה
שטחים עם ערכי נוף -בחלופה הזו מציעים לא לבנות אותם אלא טבעיים. מבטלים את איזור התעשייה בגבעת עדה.

***חלופה 2 - בזיקה לבקעת הנדיב
פיתוח נ. תנינים ונ. עדה כמרחבים של תנועה ברגל בין 2 המושבות
652 מזרחי לבנימינה כפי שהתמא 3 והתממ6 מציעים
תחומי הפיתוח מעבר לתממ - עד 652 כי הדרך מסמנת גבול פיתוח.
תושבים - כמעט 30,000 דומה לאומדן הקודם

** לפני המסילה
אפשר כבר לסלול 652 כדי להוציא תנועה
כביש נוסף חוצה ממערב אל 652 באמצע היישוב
אזהת כרמל מפותח כמו בחלופה קודמת
הייחוד - נחל תמסח - רואים אותו כחלק מהמרחב הציבורי - לא כקצה של פיתוח אלא מפתחים גם אחריו כלומר מצפון-מזרח לו. הוא הופך לפארק בתוך השכונה.
מרחב הרכבת - להוסיף שם מגורים בבניה רוויה כשהרכבת יוצאת

**אחרי הזזת המסילה
תעסוקה במערב כחלק מאזהת אור עקיבא עד כביש 4

**גבעת עדה
בינוי במרחב החקלאי בין 2 חלקי היישוב - מגורים וגם מבני ציבור ומסחר.
עם פארק עירוני לאורך הנחל.
יוצרים איזשהו חיבור בין 2 חלקי המושבה
להמנע מפיתוח בשטחים מאושרים שהם ברגישות נופית גבוהה
הוספת שטחים רק בחלק המזרחי של ההרחבה ובאיזור מגרש הכדורגל.

*** חלופה 3 בזיקה למרחב המעויר - בנימינה עירונית וגבעת עדה כפרית
652 עוקף מערבי לכיוון תחנת הרכבת החדשה כולל סלילת נחל תנינים/מחצבה
קישור בין היישובים על 653 עם שביל אופניים

** לפני הזזת הרכבת
אי אפשר לסלול את 652 עד הזזת הרכבת או לפחות עד תכנון הסטתה ולכן לפתח את מוקד תחנת הרכבת הקיימת ולדאוג לקשר בין המערבי למזרחי של בנימינה. לפתח את אזהת כרמל באמצעות סלילת נחל תנינים.

**אחרי המסילה
פיתוח 652 עד הבורג'
טבעת תחבוריתית ציבורית בתוך הישוב על רחוב המסילה והעצמאות והברוש.יוצר חיבור בין צדדי בנימינה.
השפה המזרחית לנחל תמסח וכו' - אין פיתוח ונשאר חיבור לבקעת הנדיב.

**גבעת עדה
אין בניה בנחל עדה
פארק עם טיילת בצמוד לנחל שממשיכה גם לכיוון כיכר הטרקטור עם שטחים ציבוריים "כלל יישוביים".
גם כאן נמנעים מפיתוח בשטחים עם רגישות גבוהה - ביטול אזה"ת גבעת עדה וגם ביטול הבנייה על האלונים

***חלופה 4 - ישויות עצמאיות. בנימינה יותר עירונית וגבעת עדה יותר כפרית.
דרך 653 עוקף צפוני ודרומי לבנימינה. כלומר גם הבורג' וגם נחל תנינים נסללים
דרך 652 בתוואי הקיים

**לפני המסילה - המצב דומה למצב כיום.
**אחרי הזזת מסילה
חיבור בין 652 ל-4 מדרום לנחל תנינים
פיתוח דרך הבורג'
פיתוח דיור מערבי צפוף יותר במערב - 5-6 קומות.

**גבעת עדה
פיתוח אזהת מערבי על 653 ונחל עדה תעסוקה מסחר ותיירות לטובת גבעת עדה - כי אין כאן מאפיינים ערכיות גבוהה לטבע ולכן בינוי למגורים ולתעשיה. עד שמורת אלוני יצחק.
יש בניה על האלונים - בניה צפופה.

שאלות ותשובות

***היושבים
לירון אנדורי יועצת חקלאית
תני טוך אדריכלית נוף
ליאת - מתכננת סביבתית
רעות - משרד ש קרני מתכנני תחבורה
שני חינקי ברק מחברת אביב - חברה ופרוגרמה
יואב דן מחברת אביב ניהול התוכנית
גלי גלעדי - אדריכלית השימור

איתי וויסברג - אוחדנו על אף רצוננו-לא רואה איך גבעת עדה מחזיקה את עצמה. בנימינה יהיו הייצרנים וגבעת עדה הנהנים מהנוף. ממה תחיה גבעת עדה?

הבעלים של אסמביה - בנימינה של הירוק נעלמה. ואנחנו מדברים על הגדלת הנזק הזה לדורות? אני רוצה לטובת הילדים שלי שגם גרים פה? אני מבקש לעצור את בנימינה לטובת איכות החיים שלנו ושל ילדינו.

יורם - מזכרון יעקב. אזהת כרמל לא עובד כי משהו לא תקין בו.

? - צריך לגרוע את הפיתוח של 654 כי האיזור הוגדר לשימור בכל התוכניות.

רמי קאליר - מעניין אותי הצפי למספר המכוניות - ואם סוללים כבישים - האם המדינה תיתן כסף גם לסלילת כבישים וגם לרכבת במערב?
האם נקים עוד רמי לוי באזהת? חלק עוסקים כאן במקצועות חופשיים וחלק בחקלאות אז אילו תעשיות אפשר להביא לכאן?

תשובות -
כרגע זו מועצה מקומית אחת. לא לנו ניתנה ההכרעה. הנושא הכלכלי הוא אחד מהנושאים החשובים שהתוכנית צריכה לעסוק בהם. אזהת כדי להזרים ארנונה כדי שהמועצה תוכל לחיות.

לגבי גודל היישוב - בכלל ישראל - המרחב משתנה. מקימים משפחה ילדים. גם הם צריכים לגור איפשהו והאוכלוסיה גדלה ומצטופפת. כל יישוב צריך לשאת באחריות שלו. גם כפר סבא ורעננה והרצליה היו פעם קטנות.

נושא מודגש 3

נושא מודגש 3

נושא מודגש 3

נושא מודגש 3

נושא מודגש 3

נושא מודגש 3

תגובות

האם תחנת הרכבת נשארת בשטחה של בנימינה? האם היא תישאר תחנה ראשית? היכן בדיוק נמצא אזור התעשייה של גע? האם אין תכנית לפיתוחו?

הוסף תגובה חדשה

Filtered HTML

  • Project issue numbers (ex. [#12345]) turn into links automatically.
  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Link to a local node by title
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • תגיות HTML מותרות: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><span><h2>
  • <time /> is replaced with the current time.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
CAPTCHA
השאלה הזו נועדה לבדוק האם את:ה אנושי:ת, וכדי לחסום תוכנות למילוי ספאם אוטומטי
Fill in the blank.