השכונות המזרחיות בגבעת עדה

סיכום אסיפת התושבים הראשונה בגינת הלבנה, 21/10/2013

השתתפו: דפנה שחורי, ברוך אורן, אסתר.

דפנה: בשכונת הליבנה יש רשימת תפוצה מייל. כדאי לבנות לשאר השכונות גם מנגנון תקשורת כזה. הוא יעיל.
תמר למשל עובדת עם מיילים. יש לה את היוזמות. היא כתבה מכתב תודה לרוקח.

דפנה שחורי:מה שחשוב לי:
1. לחנך שכנים לשכנות מתחשבת. זה הייסוד לאיכות החיים. לשמור על רשות הרבים. וזה עניין של חינוך ודוגמא אישית.
2. בשכונה הזו יש בעיית כלבים ונביחות וגם חלקם משוחררים ונושכים. צריך להכניס לכאן ניידת ללכידת כלבים ואז הכלבים יישארו בבתים.

אסתר: הכלב במרחב הציבורי הוא באחריות המועצה, היא מחוייבת לשמור על בטיחות ובטחון התושבים.

Subscribe to השכונות המזרחיות בגבעת עדה