צוות תושבי גבעת עדה

הכרזה על הקמת צוות תושבים יישובי קהילתי בגבעת עדה

1 יולי, 2014
וועד יישובי קהילתי גבעת עדה:

הוועד היישובי של גבעת עדה נוצר ביוזמה של קבוצת תושבים מתנדבים, למען תושבי גבעת עדה ולרווחתם.
הוועד היישובי יהווה גוף המייצג את כלל תושבי גבעת עדה אל מול המועצה ומול גורמים רלוונטיים נוספים.
הוועד היישובי מעודד מעורבות תושבים, התנדבות, יוזמות ועשייה למען הקהילה, למען התושבים ולמען גבעת עדה.
הוועד היישובי יורכב ממספר וועדות, כאשר כל וועדה תטפל בתחום מסוים שנבחר.

סיכום אסיפת תושבים בעקבות מצב החנייה ברכבת, 24/6/2014

נועם: הפגישה סביב הקרייסיס ברכבת אבל בתוכן הרכבת הייתה חלק קטן מבחינת הצורך במפגש.
החניות ברכבת הוסדר, הגדר הוסרה היום עי אלמונים ואפשר לחנות שם. נשאל פינקי לגבי הדוחות שניתנו-אין תשובה . מי שרוצה להעביר את הדוח אפשר לרכז אצל נועם בלי כל התחייבות.

נוצרת אוירה. מותססת שמשהו לא טוב קורה. הייתה פנטזיה שחילוף השלטון ישנה. מתוכננת גם העלאה נוספת בארנונה, ביטול השאטל, ייבוש הגנים ועוד. בפעם האחרונה הגנים נבדקו לפני 3 שנים וחצי. אני מתחום הבטיחות וזו סכנת מוות.

ביקשתי בכובע פורמלי לקבל פרטים על הגנים, העו"ד שלהם אמר שזה בטיפול.

Subscribe to צוות תושבי גבעת עדה