תמי שמואל

אסיפת רחוב: מעורבות אזרחית, עם תמי שמואל

מעורבות חברתית
תרד זה בריא. שרי ארנסטין אמרה שההשתתפות ומעורבות ציבור בשלטון זה כמו לאכול תרד. כל אחד אומר שההשתתפות זה חשוב. ויש פער בין זה שיודעים שהשתתפות אזרחית זה בריא וחשוב - בפועל אף אחד לא עושה.

מעורבות אזרחית? להיות שותף באזרחות.

פוליטי חברתי סביבתי.

מוטבים: העצמי, הסביבה-זולת, החברה-שייכות.

לבד - מאוד קשה. באור עקיבא - מגייסת קבוצות מנהיגות. אני עושה מיונים. מקבלים כלים ומגישים פרויקט. בכל מיני נושאים שבוערים לכם. ולכן לא נמצאים במצב תרד.

התחלה - כשנושא בוער לנו - בואו נעשה משהו שיקשיבו לנו.

Subscribe to תמי שמואל