העמותה לשימור בנימינה

האסיפה השנתית של העמותה לשימור בנימינה

העמותה לשימור בנימינה
מועמדים לועד המנהל
יובל חלמיש
כרמלה הכהן
נורית שסקין
שרה גולדשטיין
דורית אריזון
מוקי לרנר
סמדר זילבר
רוחלה ברקאי (בוים)
מתוקה מחנאי
עמנואל קאופשטיין
אורית כפרי כהן
מוטי הררי
רועי בן אשר
אילנה ארנוב
אלי אלוביץ
אשר דהאן

Subscribe to העמותה לשימור בנימינה