תפקיד ציבורי

מינוי חברי ותומכי סיעת "פז" לתפקידים ציבוריים

מתוך פוסט של כהן חנן 11/6/2017 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155217102498046&set=a.10152974...
"מינוי חברי ותומכי סיעת "פז" לתפקידים ציבוריים - חברי סיעת "פז" ממנים חברי ותומכי סיעת "פז" אולם העת מעמד המינוי אינם טורחים לידע את הציבור וחברי המועצה האחרים במידע מהותי זה. ראה ההנמקה למינוי וייסברג ליו"ר הנהלת המתנ"ס בחודש 10/10/16"

Subscribe to תפקיד ציבורי