נחל עדה

אורי מורן - הצגת מחקר על נחל תנינים, 4/7/2017

אורי מורן.

נחל תנינים מאין ולאן. סיכום ביניים של התוכנית לשיקום אקו-הדרולוגי. מפגש תושבי מרחב השותפות לקיימות אזורית - רמת הנדיב.
אורי מורן - "מורן ייעוץ ופיתוח".
השותפות לקיימות אזורית
רשות הטבע והגנים
רשות ניקוז כרמל
רמת הנדב
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שימור קרקע וניקוז

אין מה לשקם בנחל אבל יש מה להביא מים אל הנחל. ולהפוך אותו למוקד משיכה לתושבים.

מפגש בנושא שיקום נחל עדה

כותבת אסתי הורן: "לאנשים רבים ביישוב מפריע המצב של נחל עדה, והדרך בה קוצצים את כל הצמחיה מדי כמה חודשים והורסים את האקולוגיה והמראה שלו. חשבנו להיפגש ולנסות לראות איך ניתן לשקם את הנחל.

המפגש ייערך ביום חמישי עוד שבועיים, ב12.12, ב20:30, אצלי, ברח' האורנים 3.

במפגש שירילי גלעד, שהיא מתכננת סביבתית תושבת היישוב, תסביר על שיקום נחלים, חן עומרי תספר על שיקום הקישון בטבעון, וביחד נגדיר מה אנחנו רוצים, ונתכנן מה לעשות כדי להגיע לכך.

Subscribe to נחל עדה