משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מפגש תושבים וחקלאים - המיזם להדברה משולבת "מושבות השרון"

הזמנה למפגש
אמצעים ידידותיים
מלכודות
אויבים טבעיים
חוט בלבול ספוג בפרומון

המיזם הוא שיתוף פעולה של - עין עירון, כרם מהר"ל, הועדה החקלאית בנימינה-גבעת עדה, מועצה איזורית אלונה, מושב בת שלמה, המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

Subscribe to משרד החקלאות ופיתוח הכפר