אגף שיפור פני העיר (שפע)

סוף סוף המועצה מפרסמת את ימי איסוף האשפה! + מכרז לתפקיד ראש אגף שפ"ע

מתוך דף הפייסבוק של המועצה:
בהמשך לצעדים הדחופים שנקטה המועצה בחודשים האחרונים בנושא שיפור חזות המושבות, אנחנו שמחים לבשר על שני מהלכים חשובים נוספים בתחום זה: תחילת עבודתו של קבלן חדש, ופרסום המכרז למנהל אגף שפ"ע (שיפור פני העיר).

החל ממחר (יום ראשון) יפעל במושבות קבלן חדש לפינוי אשפה, גזם וגרוטאות. להלן ימי הפינוי החדשים לפני האזורים השונים, אנא הקפידו על הזמנים והנהלים החדשים, במטרה לאפשר לכולנו איכות חיים גבוהה יותר.

להלן ימי הפינוי החדשים:

Subscribe to אגף שיפור פני העיר (שפע)