סביבה בונה קהילה

סביבה בונה קהילה 19/4/2015

השתתפו: תחי נחל תנינים, הבחור מנחל תנינים, רועי רבין, ליקה, ענת ליברמן צמחי בר, איל טפרברג ארכיון גבעתעדה, תמר רמת הנדיב, ברוך ירוק לכולנו,

היה טיול של הפרויקט של מוסטפא לבית ספר ירוק בירושלים.
הייתה פגישה של פרויקט גינה בגבעת עדה עם מהנדס המועצה ועם המתנס ויש רוח גבית חיובית.
הוכנס עץ ראשון לאפליקציית מיפוי העצים במושבות.
תמי מפרויקט חיים לנחל תנינים - מגיעים לשלב בירור המידע ומעורבות גבוהה בקבלת ההחלטות.

Subscribe to סביבה בונה קהילה