חינוך דמוקרטי

ביקור בבית הספר הדמוקרטי-סאדברי "כנף" ברמת הגולן

סיכום מתוך דברים שאמר עידו, אחד מאנשי הצוות בבית הספר:
הבית ספר צריך להיות על קרקע שיש לה ייעוד ציבורי של חינוך.. המצב המקורי היה שהעמותה הפעילה את המוסד על קרקע של המועצה. והיום המועצה עשתה העברת בעלות והמוסד היום הוא עמותה שהיא בעלת סמל המוסד. אין במדינה היום סטטוס "רשמי" לתיכון. כל התיכונים הם "מוכר שאינו רשמי". במצב כזה אתה מקבל 70% ובפועל 50% מהתקציב )כסף פר ילד( אבל לא בינוי. לא חייבים לך כלום.

Subscribe to חינוך דמוקרטי