ישיבת מועצה לאישור איחוד צוי הארנונה 4/9/2017

לשוניות ראשיות

השתתפו: איתי ויסברג, ניצן מחנאי-גרמן מנכ"לית המועצה, ?, פרי מלשכת ראש המועצה, סתוית, זיו רכלבסקי, עופר צדקה, אבירם שהרבני, שלומי סלמה, חנוך, אפרת רגב, יוסי רן, ניבה בגין בן-ארי, דיויד ברייטבורד,?, הילה הדוברת, מוניק וקנין, עו"ד נחליאלי, צור אוריון הגזבר

ועדת הנצחה.
מי נמנע - אפרת, שלומי
נגד - אין
שלומי מבקש להוסיף לפרוטוקול - שאין מטרז'.
רכלבסקי - האם בעד הנצחה או לא. זה הדיון. רוצה לראות פרטים טכניים - גש לאנשים המקצועיים ושאל אותם לפני הישיבה.
יוסי רן - מעוניין לדעת מה דין החוזה בין המועצה למשפחת פיין.
איתי ויסברג - הדרך היא שאילתה.

סעיף 2 לחדר היום - מינוי ניצן גרמן.
איתי - למה הולכים לזה? ראשית ביקורת מבקר המדינה התייחסה שנדרשנו לתת הסברים למה אין אנשים בתפקידים האלה. בעקבות לכתו של פינקי, נהג מ"מ לא לעשות מינויים לפני כינוס מועצה מסודרת. בחנתי את החלופות והחלטתי שהדרך הנכונה היא לאייש משרות ולא להסתמך על ממלאי מקום.גף שפ"מ ומנכ"ל. הוצאנו מכרז פנימי. ניצן לאור הרקע שלה וגם מתוקף תפקידה כממלאת מקום מזכיר מועצה ותפקידיה בועדות מועצה שונות. הובאה לועדת מינוי שהשתתפה גם אפרת וגם נציגת משרד הפנים. והוועדה אישרה פה אחד שהמינוי ראוי.
שלומי - מי עוד ניגש?
איתי - רק אחת. כי מנכ"ל זה תפקיד אמון וזו רק ועדת בחינה שהמינוי ראוי.
יוסי - 2 שאלות ברקע. התפקיד בקדנציה הזו - כבר מינוי רביעי. למה? ולמה זה לא מצליח עד עכשיו? כדי שיצליח עכשיו צריך לבחון מדוע לא הצליח בפעמים הקודמות.
היה יהודה והיה החמוד הזה שהיה שפ"מ. 4
מבקש לדעת מה תנאי הסף למינויים. וחווד היועמש על עמידה של ניצן בתנאים האלו.
היועמש היה חלק מהוועדה והועדה אישרה. יש ועדה. כל הועדה השתכנעה כולל שכנתך מימין [אפרת ב.א.].
אם נדייק אז היו 2 מינויים למנכל. היה תפקיד של מזכיר לפני כן. והייתה בחירה להשתמש דווקא בהגדרה של מנכל. למה לא הצליחה זה דיון שלא צריך לפתוח אותו פה. אני אעשה את הכל כדי שהמינוי יצליח.
אפרת - לא חיוונו דעתינו על העמידה בתנאי הסף. היועמש ענה. נציגת משרד הפנים שאלה 4 פעמים והיועמש אמר שלבדיקתו היא עומדת.
שלומי - לעניין השקיפות, מה הבעיה להציג את התנאים ואת הרזומה של
גם היועץ המשפטי נמצא בניגוד כבר שנה. לדברי משרד הפנים כבר לפני שנה היינו צריכים לעשות את זה.
הסתובבת עם אמא של ניצן.
איתי - מתי קיבלת את החומר? ולמה אתה שואל את זה רק עכשיו? אל תאשים אותי בסחבת כי אתה פועל בסחבת. יש לך עוד טענות?
שלומי - זה נראה לא טוב, במילים אחרות מסריח. תשקף את זה בפני הציבור. כי מי שהסתובבה איתך כל הזמן זה האמא שלה. וזיו אין קשר למשרת אמון. אם רוצים שקיפות אז צריך להביא את זה לשולחן המועצה.
בעד - כולם פרט לשלומי שנמנע.

אפרת - רוצה שיווין שכר. מה שהתחיל בתפקידו צור, תקבל גם ניצן וגם מוניק.
מי בעד סעיף 3? כולם פרט לשלומי שנמנע.
אפשר לקרא לניצן.
אילנה ו?? מרח' העבודה יצאו מהחדר.

סעיף הבא - אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 17/8.
אפרת - האם יש שינוי מתבחיני 2017?
זיו - לדעתי לא.

הצטרף רם פיין.

צור - הוספנו אופציה (בתבחינים הישירים). אתם נותנים תקציב לפי סלים. 5 סלים. כל סל מחולק באופן מדוייק מאוד לעמותות השונות כך שלא נישאר שיקול דעת לוועדה המקצועית. ולכן הועדה בבנימינה ייתרה את ועדת המשנה. נקבעו משקלות יחסיים בתקציב מתוך סך התקציב של התמיכות ונקבע מפתח לחלוקה בין העמותות שהוא נגזרת של מספר החניכים, פעילים, הכנסות וכו' משתנה לפי איזה נושא זה. התבחינים לא השנתו כבר כמה שנים. וגם הטווחים לא השתנו הרבה.

אפרת - איך אני יודעת כמה תנועות הנוער מקבלים מסך התקציב?

צור - את מקדימה את המאוחר. זה דיון שכשנגיע לתקציב ואז תוכלו לקבוע האם זה 75 או 50 אש"ח ולא יודע כמה זה ב-2017. לא זוכר אבל זה יושב בערך באמצע. שמתי באמצע כדי לאפשר גמישות.
מה שכן שינינו זה את האפפשרות לדרוש מהעמותות להגיש בצורה דיגיטלית. או דרך מייל את הקבצים סרוקים. זה גם בריא וגם נכון וגם מקל עליהם. לא צריכים להגיע להגיש.
רם - מה זה מוסדות שונים?
צור - לצורך העניין נכנסה עמותה להנצחה, ונכנס האנסמבל שהיא עושה פעילות אבל לא ספורט ולא נוער.
עמותות הספורט יש גלגיליות וכדורסל.
יועמש - עופר - צא לעשן.
עופר הולך לעשן.
יוסי רן - אם הכדורסל הייתה במסגרת המתנס גם היה סעיף כזה?
אפרת - לא, הכדורגל והטניס לא מקבל.
יוסי - הכדורסל הוא ענף עסקי. אם עסקי שיתנהל כעסקי.
צור - זה עמותה, היא לא מושכת רווחים .עומדת בתנאים של נוהל תמיכות של משרד הפנים.
יוסי - יושבת פה המבקרת, מבקש שהמבקרת תבדוק ותגיש דוח.
אפרת - לגבי תבחינים עקיפים. איפה השורה התחתונה? נכנס כסף או לא נכנס כסף?
צור - תמיכה עקיפה היא לא בכסף.
אריאל - את לא נותנת לו כסף אלא נותנת לו להשתמש בנכס שלך. אנחנו מכניסים את התמיכות העקיפות כל שנה.
"מקבל התמיכה העקיפה לא יבצע שימוש עסקי פוליטי או מפלגתי בנכס."
מי בעד - פה אחד (עופר לא בחדר).
זיו - מבקש לציין בפרוטוקול שההערה שלי מישיבת ההנהלה תקפה, לגבי האי שיוויון בין עמותות השימור בנימיננה וגבעת עדה. ביקשתי להשוות ודעתי לא התקבלה.
רם - אני שנה 10 תומך בזה שגבעת עדה תקבל יותר. אתם יותר ותיקים מאיתנו ואין סיבה שלא תקבלו יותר.

איתי - סעיף הבא. פרוטוקול ועדת הקצאות.
הוגשה בקשה לעמותת לב בנימינה להקצאת חלקה לטובת בית כנסת. אתם לא נדרשים לאשר את ההקצאה אלא רק לדון בהקצאה.
בגב של בית ספר הנדיב, נכון?
איתי - נכון. זו עמותת לב בנימינה.
אפרת - מי יושב ראשה?
איתי - אם תאשרי לדון אז הם יציגו.יש התיחסות של מנהלת חק"ר שיהיה פתרון גם לבני עקיבא. בית כנסת קיים. מעוניינים להשקיע ולשדרג אותו. ליד איפה שהצהרון. מוסיפים עליו עוד עזרת נשים. בית כנסת שנמצא ברח' הנדיב על ההתחלה. משמש היום גם בית כנסת וגם של בני עקיבא.
רם פיין - מה שהיה המסעדה של בית הספר.
אריאל - אם אתם תאשרו לדון בזה, הבקשה תתפרסם בעיתון.
שלומי - מישהו ניסה לחשוב למה, ואין לי בעיה נגד בית כנסת. למה בית כנסת צריך להיות עוד פעם בצד הזה? אני רוצה עוד בית כנסת במושבה או בגבעת עדה?
ניבה - זה הבקשה של הציבור.
איתי - מכיוון שהיית נחמד אז אני אענה לך. אני גם מוטרד מזה שיש כמות גדולה של בתי כנסת וחלקם לא מצליחים למצא מספיק שיתפללו. אבל הבית כנסת הזה קיים ולא מסוגל להכיל.
בעד - פה אחד. (עופר בחוץ).

פרוטוקול ועדת מיגור סמים ואלכוהול.
אפרת - הועדה התכנסה שבועיים לתחילת החופש הגדול והרעיון היה להוציא מכתב להורים. קיבלנו סקירה מיוני אמסלם -השוטר הקהילתי החדש. קראתם את האירועים. את החידושים.
זיו-יש עליה?
אפרת -הם טוענים שאנחנו רגועים.
שלומי - עומדת כאן רשת של סמים ורשת של זיופי 200 שח ומה שהמשטרה מספרת זה לא מה שהולך בשטח בבנימינה.
אפרת - השורה התחתונה אנחנו רוצים לעשות שילוב של תוכנית מועצה אורט לתוכנית רב שנתית של הרצאות, עבודה מול התלמידים ומול ההורים. מצטערת שהמכתב לא הופץ להורים. מוניק אומרת שהמכתב צריך לצאת מהמחלקה [חק"ר ב.א.]. מכתב כזה יצא בעתיד הקרוב. מה שכתוב פה זה כלום לעומת מה שקורה בשטח. זה מאוד מדאיג מה שקורה אך עצימת העיניים גדולה. אני אפרט לך בשמחה.
מי בעד - פה אחד. סתווית נעדרה

סעיף הבא - חציון ראשון של 2017. צור הגזבר יסקור. זה לא לאישור.
צור - דנים בדוחות, לא צריכים לאשר אותם. סיימנו 29 אש"ח גרעון ב-31/3 וברבעון הזה סיימנו ב1,121 אש"ח גרעון.
נדבר על 30/6. אתחיל מהמאזן ונגיע לרווח והפסד.
6.420+14.180 זה המזומנים שיש לנו. מעל 20 מש"ח. נמצאים באותו מצב בסוף שנה לטובת תב"רים ובקרן. נמצאים עדיין במסגרת תוכנית ההתייעלות בצמצלום הפער בין הקרנות לכספי הפיתוח כדי להגיע לשיוויון. היה גרעונות חבויים בתברים שלא היו בספרים. כשזה הוזכר ע"י חבר מועצה שלא רואה הבדל בין שנים קודמות להשנה, אז זה העניין. מקבלים הלוואות, מחזירים אותם לפיתוח ומקטינים את הגרעון. הלוואה של ?? ונמשיך לבצע את זה (שהקטנת הגרעון ע"י הלוואה)בפעימה מצומצמת משנה קודמת בסך של 12 מש"ח בהמשך השנה. ניקח עוד 2 מש"ח הלוואה.

עודפי המימון זה פרויקטים בביצוע שעדיין לא נרשמו במלואם
פפרויקט הפרחים
פרויקט אזהת כרמל.
עומס המלוות עלה במעט. לקחנו ופרענו. גם בגלל הלוואה תב"רית שאישרתם.

בחלק השני בדף 3 אתם רואים עלייה משמעותית בהשבחה. זה הנקודה הכי משמעותית פה.

איתי - רואים שכאילו הגרעון נשאר כמו שהוא. אבל יודעים שהגרעון היה יותר גדול. הנקודה המשמעותית של תוכנית ההתייעלות ולכן כדאי להצמד אליה, כי אפשרות להעביר מהגרעון בתקציב למלווים. שזה יותר כלכלי. ומעבר לזה בגלל שזה בתוכנית התייעלות ואתה עומד בה, לאורך ההלוואה זוכים להפחתה של מעל 50% בחוב. אתה לוקח חוב יקר, ממיר בחוב זול, ואם אתה עומד בתוכנית אתה חותך חצי מהחוב. זה ממומן ע"י משרד הפנים. לאורך 10 או 15 שנים יהיה חיתוך בחוב. זה נתון שמוסתר.

יוסי - למעשה החוב הוא 50 מש"ח: 19.9 ועוד 27.7 בעמ' 2 ועוד ?? בעמ' 3. ואנחנו צריכים לבחון את הסה"כ.

צור -גם הלוואות זה משהו שמתוקצב. הביצוע וגם ההלוואות מתוקצבים. בתקציב הרגיל. אם אתה בודק את העומס הזה ביחס לגודל התקציב - זה ירד וזה לא בעליה. ואתה צריך לקחת בחשבון שחלק מההלוואות כחלק מתוכנית ההתייעלות, זה חובות שהוחבאו בתוך הדוחות. וכשאתה עושה ניקיון אתה עושה ניקיון עד הסוף. גם ההתייעלות וגם הספקים שהיו ביתרות.

רם - לפני חודשיים הונח דוח כספי 4/2016 ועד היום לא קיבלנו את פרוטוקול הישיבה. בדוח 4/2016 היה תוספת שכר לאחת העובדות של 102 אש"ח.

צור - זה היה סיום העסקה.

רם - אני שאלתי שאלה. לא קיבלתי פרוטוקול.

צור - אני לא יכול לתת לך תשובה שקשורה בפרטיות של בן אדם.

רם - בדוח כספי 4/2016. לא מעניין שמה של העובדת. שאלתי למה קיבלו 102 אש"ח. ואין דבר שלא יונח על השולחן. לא שאלתי את שמה. רק פירוט הסכום. רק תגידו מה זה.

איתי - אין מה לענות. פרוטוקול היה צריך לצאת.

רם - פרוטוקול באתר שלא הובא לאישור חברי המועצה?

איתי -מקבל את ההערה.

אפרת - בין סוף רבעון 3 לסוף רבעון 4? איפה המיליון מאה?

צור - ב-30/6 חסרות לנו הכנסות במשקים שונים ויש משקים שאנחנו במצב טוב. בוא נדבר על עולם המים. חסר 1.300 מש"ח במים. קורה כל שנה כי אנחנו מוכרים כמות מאוד מהותית לחקלאות. וגם הצריכה למגורים ייותר גדולה בקיץ. וקורה שאנחנו נמצאים על מכירות של כמעט פי 2 בחצי השני לעומת החצי השני. משלמים למקורות במאי ויוני וההכנסות נרשמות על בסיס מזומן.
בעצמיות חינוך. זה בדיוק ההסעות חלקי 2 קיבלת 500 אשח וזה מה שרשום. ההכנסות מההסעות נגבות באוגוסט והכל נכנס ברבעון השלישי ואז מחזיר את העצמיות חינוך.
ובעצמיות יש חלק הכנסות שקיבלנו ביתר למשל תקצבנו בשמרנית את ההכנסות מחנייה והיה יותר. וגם את המרכבי מההחזר מהביטוח על הנזילה של סוף 2015 שאנחנו מכירים בה שזה גם 400-500 אש"ח. ויש יותר אגרות בנייה ממה שתקצבנו. 1.4 מש"ח עצמיות יותר ממה שתקצבנו.
תקבולים משרד החינוך אין הפרש. משרד הרווחה יש הפרש. תוספת של 5 מושמים במש"א (מוגבלים שכלית התפתחותית) במעונות. וגם בהשמות לאוטיסטים 150-180 אש"ח לכל אחת לשנה. פעולות רווחה עלה ב980 אש"ח.
הוצ' שכר כללי יש אי ניצול מכל מיני סיבות לא הפרשים מהותיים
פעולות כלליות תוספות לא איזה משהו. יש אגרות שההוצאות גדלו
חוץ מזה. אין משהו מהותי.

אפרת - איך הפרעעון של המלוות לא מתוקצב נכון? יש שם הפרש של 102 אלף
צור - לא ברור.אבל זה פרעון של מלוות קרן. זה ימשיך באופן פרופורציונאלי לתקופה. ויש שם הפרש שצריך להכניס אותו וגם הלוואת פיתוח. לקחנו בלי גרייס ולמינימום שנים. פינוי בינוי לקחנו ל-5 שנים. אז באה בבוחטה. זהו.

אפרת - מבחינת פעולות יש משהו חריג?
צור - ההפך, מצמצמים, אין משהו חריג. יש תקציב של 92 מש"ח. יש איזה 10,000 ש"ח שלא צפית אבל אנחנו מאוד מאוד מהדקים.

לגבי תקציב בלתי רגיל:
1.650 מש"ח מלוות
משרד הפנים זה פרעונות של תקציבים שעשינו
אתם רואים שאנחנו מאוזנים.

אפרת -שיירשם בפרוטוקול - ביקשתי תקציב מול ביצוע מפורט נכון ליום הוצאת הדוח. מבקשת לקבל בהקדם כי גם אנחנו רוצים להערך לתקציב.
יוסי - מבקש לחזור לחוב הכלכלי שמונח לפתחינו. חוב כלכלי ולא חשבונאי. סדר גודל של 50 מש"ח. נכון לסוף יוני. חיברתי 3 מספרים 19 בעמ' 2 סה"כ גרעון מצבטר תקציב רגיל עומס מלוות 28.7 הלוואות לכיסוי גרעון 1.6
יחד עם זאת אמרת שתוכנית ההתייעלות תביא לנו הנחה של 50% לתקופת ההלוואה. נניח 50% מה28 מהמלוות. מבחינתי מה50 יקטן ל--30. אי לכך האחריות שלנו זה לא להגיד עברנו או לא עברנו את תוכנית ההתייעלות, אלא ננהל את התוכנית הזו . טרם ראיתי אותה על השולחן הזה. ובואו נראה איך אנחנו עומדים בזה.
זיו -התוכנית הוצגה ע"י פינקי ואושרה ע"י המועצה.
אפרת - הוצגו אבני דרך שכל אבן דרך הייתה.
יוסי - בטח לפני תקציב 2018 כי יש לזה משמעויות. כ"א, שכר.
איתי - אני מסכים. כשיגיע הזמן נשים את זה.

נועל את הישיבה הרגילה ועובר לישיבה מיוחדת בנושא

הפסקה 5 דקות.

האיחוד ארנונה
נובמבר 2003. נתן למועצות מתאחדות שנתיים שלוש לפתור את עניין צוי הארנונה. לצערי התעלמו מזה ואח"כ כל ראש מועצה ניסה לקרב את צווי הארנונה וכל פעם ביקש איחוד וכל פעם מסרבים כי זמן האיחוד עבר. את חוסר הצדק הזה ספגו 2 המושבות בחוסר איזון ביניהם. פעם זה העלו לו ופעם זה העלו לו. מצד שני לעולם לא תגיע לאותו דבר אם הסיווגים שונים.
לפני שנה לדעתי 20-21/9/2015 הוגש בג"צ של נווה מונסון ויהוד והם אמרו - אם כל הכבוד לקודמי בתפקיד אנחנו פועלים כמאוחדים ומשלמים ארנונה לא מאוחדת זה לא הגון. בג"צ כשהמועצה הגישה בקשה להשוות ולאחד. בשנה שעברה גם לא אישרו את האיחוד כי לא הייתה פסיקת בג"צ. מאז הייתה פסיקת בג"צ שפתח חלון זמן כדי להסדיר את צו הארנונה. זה מהלך שעושה צדק היסטורי עבור כולם. אף אחד לא ירגיש מקופח מבחינת מיסים. לפי אותו סיווג אותה שיטה את אותו מחיר. כל שנה דנים בצו הארנונה וצריכים לאשר אותו. ואז הגיעה פסיקת בגצ ואמרתי צריך לעשות את זה. כי לעולם לא מאפשר משרד הפנים להוריד. במקום להתנהל בשני צווים נפרדים. נכנסנו לעבודה מאומצת של מטה כדי להגיע לצו ארנונה אחוד. לכל המועצה. בסופו של דבר הגענו להצעה לצו ארנונה שכל הסעיפים זהים. אדגיש מה הדברים המהותיים שהשתנו.
אחרי כל המהלך הזה, הכנסות מארנונה בתקציב המועצה, לא צריך להיות שינוי של שקל. זה נכון שזה בנוי על סימולציות. ובסוף מגיעים למצב שבו עושים את המינימום. המטרה העיקרית היא לאחד ולא להעלות ארנונה לאף אחד. וגם לא להוריד כי לא מאשרים להוריד.
תראו שינוי מהותי אחד במגורים. שבו יש שינוי בתמחור בגבעת עדה. מאידך יש גם שינוי ש שיטת החישוב, שמורידה את החישוב על שטחים של פרגולות ומרפסות.
בהזדמנות החגיגית הזו אמרתי שזה הזמן לעודד בדרך כלשהי הבאת ארנונה עסקית למקום. מעבר לשקידה על פיתוח עסקי. וזה ליצור איזורים שבהם המועצה מעודדת עסקים לבוא ולעבוד בהם. לא יכול להסתמךך על איזורים קיימים. לא הגון שליד עסק קיים יפתח עסק עם תמחור אחר. לכן נפריד לאזהת העתידי מול אור עקיבא איפה שהרכבת תפתח את התחנה שלה. נהיה בתחרות מול אור עקיבא. את ההיסטוריה אתם מכירים. ואיזור שעדיין טרם התחלנו לשווק אותו באיזור כרמל. בקטע שלא בנוי היום לתעשיה לחלוטין. מתוך ראייה לעודד שם עסקים אחרים. מתוך ראייה שהאיזור הזה יש לו אתגרים שיווקיים מול אזה"ת אחרים.
יש עוד נושא שתראו אותו שאותו השארתי כמו שהוא. הארנונה העסקית בגבעת עדה. נמוכה משמעותית מבנימיה ולתפיסתי היא תשאר כזו כדי לעודד עסקים לבוא לעשות עסקים בגבעת עדה.
הפער הוא מאוד גדול ולא נוכל לעשות את זה בפעימה אחת. וזה גם אינטרס שלנו כדי לעודד לבוא לשם. המקום רחוק מהרכבת ולא על צירי תחבורה מרכזיים.
דבר אחד שמאוד פופולארי למרות שלא ימנע את הבעיה - שיטת החישוב לתחנות דלק הייתה ליברלית, לפחות לגבעת עדה העלינו. לתחנת דלק לא תקום אבל אם נצטרך להתמודד עם כזו שקמה - היא תהיה יקרה לפחות כמו בבנימינה.
לפי הסימולציות המועצה לא תקבל שקל לא תפסיד. כמובן שזה הכל הערכות. אפשר לשגות בזה. משרד הפנים איתנו בעניין הזה. וזה עשיית צדק היסטורי.

צור - יש בעצם בקשה הכפופה לתנאים הרגילים לאישור בקשות חריגות שמבקשים כל שנה. ובנוסף הוראת השנה שחוקקה שמאפשרת שינויים שנכללים כל שנה בבקשות סטנדרטיות לצו הארנונה ובנוסף בקשות ששייכות ליכולת של רשות לאחד את שיטת המדידה בעקבות איחוד עם רשות חדשה.
קודם כל מוסיפים למשרדים - מסחר ושירותים -רק בשטחי פיתוח חדשים - בא לעודד עסקים באיזור שלנו.
הדבר השני -בצו המאוחד יווצרו 2 איזורים - בנימינה טרם האיחוד וגבעת עדה טרם האיחוד. אלו איזורים גיאוגרפיים ברורים לפי גוש חלקה.

181 מר לצמוד קרקע בודד
141 מר לצמוד קרקע בדו משפחתי 4.54 לצמודי קרקע שהם דו.

נמצאים במצב שתושבי גבעת עדה יחוו הפחתה. מאוד מינורית אבל זה יהיה בהפחתה. ומשתמשים בהעלאה שהייתה ב-2016 כחלק מהמהלך פה. ואז במשק המגורים מעלה את התעריף מקטין את בסיס החיוב מבטל את סעיפי החיוב ומגיע למצב שהמושבות מחוייבות לפי אותו סיווג ואותו תעריף ואותה שיטת מדידה.

... לא הקשבתי (לא היה מעניין)

סיווג 8 - תחנות דלק. יותר נכון לחייב לפי קרקע תפוסה לתחנת דלק. והמבנים לפי המהות העיקרית שלהם. עסקי,תעשיה מלאכה. מאחדים את השיטות ומשנים אותם. התוצאה היא תוספת של 1000 ש"ח לחודש לנכס בארנונה. לנכס ספציפי שבדקנו.

סיווג 10 - עריכת אירועים
אפרת - רשום אירועים. מה עם אירועי קהילה? תשנו שיהיה רשום אירועים מסחריים.
אריאל - תחת קטגוריה של עסקי ומסחר. לא אירועים קהילתיים.

סיווג 11 - חניונים תת קרקעי בבניין שאינו למגורים. באים לעודד את זה. ולכן מוסיפים את הסיווג הזה בתעריף לא נמוך אבל גם לא גבוה. ותואם לרשויות אחרות.

רם - אמרת שהגשתם 2 פעימות?
צור - הגשנו בקשה אחת והתכנון הפנימי שלנו היה ל2 פעימות.
רם - הם יאשרו את הסעיף הזה ולא יאשרו את הסעיף הזה.

שקף 2. מראה לכם איך החיוב השנתי לבית בודד ישתנה לפני ואחרי השינוי. השינוי בחיוב זה ציר ה-Y וציר ה-X זה גודל הנכס. בגבעת עדה. בעבר מי שהיה לו פרגולה לא שילם עליה ארנונה ללא תלות בגודל שלה. והיום, מי שיש לו פרגולה של מתחת ל-8 מר' מפסיד ביחס לחיוב הישן ומי שיש לו מעל 8 מר' מרוויח מהפחתה בארנונה. אבל מי שיפסיד הוא בעצם הרוויח עד היום.
מי שישלם יותר הוא מי שיש להם פחות מאותם נכסים שאני פוטר אותם.
האמת היא שהממוצע הרשותי של ג"ע נופל קצת מעבר לממוצע. לכן תהיה הפחתה קטנה. מקווים שיאשרו את זה.
מדובר על 83 ש"ח לחודש במקרה הקיצוני. כ-1000 ש"ח בשנה.
שקף 3 - ההפרש.
שקף 4 - קיבלנו מאפרת מזרחי טבלה שנתבקשנו לחשב. הטבלה משווה את החיוב לפני ואחרי.

שקף 5 - מפות האיזורים החדשים.
איתי -
איזור 1 - מגבול הבניה הקיים במערב ועד כביש 4 - אזה"ת סביב הרכבת.
רוצים לעודד בניה עסקית. אבל אם תהיה בניה רויה אז תלך לפי הצו הרגיל.

איזור 5 - אזהת כרמל - ממערב לכביש לזכרון, ובין אורט לכביש. רוצים להיות תחרותיים באיזור שאינו בקו רכבת. רוצים לעודד אבל לא הירשו לנו עידוד זמני ל-5 שנים.

צור - נוסיף טבלאות והשוואה. הבקשה תפורסם גם באינטרט אז תוכלו לראות אח"כ. נטייב את המדידה של ההשפעה על התושבים. ברגע שהמליאה תאשר נצא בהודעה לפי חוק לתושבים. חלון הזמן להגשה למשרד הפנים הוא תוך 15 יום. נברר את זה.

אפרת - ניבה, קחי את הבית שלך לגבעת עדה כמו שהוא ותראי שאת משלמת יותר ארנונה. אומרים שגבעת עדה נתלית על בנימינה. אז תוציאו את הביטוי הזה.
העובדה שמקימים 2 איזורי
לגבי המטראז'ים - על כמה פרגולות וסככות מדובר היום בגבעת עדה במטראז'? יש לכם את זה, כתוב, מצורף. בלי זה אי אפשר לאזן.
איתי - זוכרים משהו סביב 10,000. אין מה להכין את הנספחים לפני שיש אישור מליאה. הייתה סימולציה.
צור - אגיד מה הבעיה. כיוון שהמדידה בגבעת עדה לא מדדה את הפרגולות, יש סקר נכסים אבל הוא לא סגור לגמרי. לכן אנחנו יודעים להעריך את זה אבל לא יודעים בוודאות. לכן הלכנו בגישה הפוכה: לאחד את התעריפים אנחנו חייבים ואנחנו נראה שאנחנו מתכנסים לזה. נשקף למשרד הפנים פחות או יותר את ההשפעה של זה. זה כנראה הפתרון היחיד במרחב הפתרונות.

זיו - רוצה להתיחס. במהלך ה-4 שנים האחרונות מאז שאני בהנהלת המועצה אנחנו מנסים לבקש ממשרד הפנים פתרון ולא הצלחנו. אני רואה בתיקון הזה ובהזדמנות שנוצרה לנו בחלון הזמן - תיקון עוול היסטורי. לעשות צדק ולתקן את הסעיפים בהיבט כולל. חשוב להמשך שלנו מבחינה כלכלית. אני חושב שבכלל ארנונה צריכה להיות מטופלת בצורה ארצית בכל הארץ בהתאם לשיקולים סוציו-אקונומיים. עלה בעיתונות מול הכנסת. שסוף סוף יעשו צדק אחיד בארצי. ואני חושב שמה שנעשה פה זה חלק מהצדק שצריך להעשות בכל הארץ.

הצבעה על הסעיף הראשון- המועצה מאשרת צו ארנונה מאוחד והגשת בקשה חריגשה
מי בעד - כולם פרט ליוסי רן, אפרת מזרחי ושלומי סלמה.
7 בעד.
מי נגד - יוסי, רם ושלומי ועוד מישהו (כנראה אפרת)
נמנעים - אין.

המועצה מאשרת את שיטת החישוב האחודה לארנונה לבנימינה גבעת עדה והגשת בקשה לשרים לאישור השיטה.

מי בעד - 7
מי נמנע - אפרת ויוסי
מי נגד - רם ושלומי
ההצעה אושרה

הוסף תגובה חדשה

Filtered HTML

  • Project issue numbers (ex. [#12345]) turn into links automatically.
  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Link to a local node by title
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • תגיות HTML מותרות: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><span><h2>
  • <time /> is replaced with the current time.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
CAPTCHA
השאלה הזו נועדה לבדוק האם את:ה אנושי:ת, וכדי לחסום תוכנות למילוי ספאם אוטומטי
Fill in the blank.